ROCZNICA WYBUCHU STANU WOJENNEGO

Malowane Piaskiem, Niusy

 13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całego kraju. Władze komunistyczne rozpoczęły zatrzymywanie działaczy opozycji i Solidarności. W ciągu kilku dni w ośrodkach internowania umieszczono około 5 tys. osób.

Mija 37 rocznica wybuchu stanu wojennego. W tegoroczne obchody Dnia Pamięci Ofiar Stanu Wojennego wpisał się pokaz rysowania piaskiem, który miał miejsce w Lubinie.

W Lubinie internowano wiele osób, 31 sierpnia 1982 roku, w rocznicę podpisania Porozumień sierpniowych zastrzelono trzy osoby i raniono wiele innych…
<iframe width="1019" height="573" src="https://www.youtube.com/embed/Y-UKD4B_p4s" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Galeria zdjęć